Biblioteka grada Beograda na međunarodnoj konferenciji QQML 2024

Библиотека града Београда

Ove godine je u periodu od 28. maja do 1. juna održana 16. međunarodna bibliotečka konferencija QQML (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) u gradu Hanja (Krit).

Predstavnici Biblioteke grada Beograda (Jasmina Ninkov, Bojan Kundačina i Isidora Injac) učestvovali su na konferenciji i Biblioteku predstavili svojim veoma zapaženim predavanjima.

Jasmina Ninkov i Isidora Injac su održale predavanje pod naslovom Srušili smo zidove naše biblioteke (We broke down the walls of our Library) u kojem su prezentovani svi oblici rada naše javne biblioteke koji izlaze iz okvira tradicionalnog bibliotekarsta i ispunjavaju očekivanja i potrebe savremenih korisnika biblioteke.

Bojan Kundačina je prezentovao rad Razvoj bibliotekarske profesije u pravcu podrške otvorenoj nauci” (koautori Aleksandra Trtovac, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković” i Biljana Kosanović, Računarski centar Univerziteta u Beogradu). U radu su podrobnije analizirane dve teme: značaj i prednosti nacionalnog portala naučnih publikacija (eNauka) za naučnoistraživačku zajednicu i društvo u celini, kao i iskustva u dosadašnjem radu, uloga i značaj bibliotekara u njegovoj održivosti.