DIGIBLEND – treći sastanak projektnog tima u Rigi

Biblioteka grada Beograda

Sastali smo se u Rigi, glavnom gradu Letonije, na trećem sastanku projektnog tima u okviru Erazmus+ projekta DIGIBLEND, u kojem je BGB jedan od partnera. Nakon uspešnih godinu dana rada na projektu, bili smo u prilici da sa radošću diskutujemo o našim prvim konkretnim postignutim rezultatima: razvili smo društvenu igru Infiniti.net, koja nam omogućava da na zabavan način procenimo digitalne veštine starijih osoba.

Pored praktične primene za oblast digitalne pismenosti, igra služi i kao metodološki primer procene zasnovane na igri. Van sektora specijalizovanog za ljudske resurse, ovaj vid procene se još uvek retko primenjuje i stoga smo ponosni što zajedno otkrivamo ovu novu oblast. Kako smo već otkrili, igru sa njenim pravilima i elementima možemo vrlo lako da koristimo i u druge svrhe, na primer, u okviru jezičkih treninga.

Rezultati i iskustva koja smo stekli tokom prvog projektnog perioda će nam koristiti u narednim mesecima, prilikom razvoja hibridnog modela treninga zasnovanog na igri, a za potrebe sticanja osnovnih digitalnih veština. Tokom dve radionice smo prikupili prve ideje i isplanirali naredne korake. Trenutno razmatramo tri različita nacrta od kojih će jedan biti osnova za finalnu verziju treninga.

BGB tim na ovom sastanku činili su Jasmina Ninkov, direktorka ustanove i Bojan Kundačina, pomoćnik direktora.