Izložba fotografija Momira Dragičevića pod nazivom ‚‚Havana u mom objektivu”

Библиотека Бранко Миљковић

U biblioteci ‚‚Branko Miljković” 11.1.2022. je postavljena izložba fotografija Momira Dragičevića pod nazivom ‚‚Havana u mom objektivu”.

‚‚Imao sam sjajnu priliku da u periodu, kraj septembra, početak oktobra 2017. godine boravim na Kubi. Kuba je fantastična zemlja u kojoj narod nije bogat, ali je srećan i zadovoljan sa onime što ima. Stigao sam u Havanu nedelju dana nakon razornog uragana, najjačeg u predhodnoj deceniji, koji je pogodio ovaj kraj. Na periferiji i na obali su se još videli tragovi uragana, ali je u centru grada sve bilo raščišćeno, kao da se ništa nije dogodilo. Obišao sam i fotografisao većinu evropskih prestonica, pa i neke azijske, ali utisak koji je na mene ostavila Havana i ljudi koji u njoj žive ne može da se opiše rečima. Taj spoj karipskog, evropskog, mediteranskog, andaluzijskog, meksičkog, sa ljudima nasmejanim, na čijim licima se vidi sreća, za mene je bio neverovatan doživljaj.
Snimljeni materijal koji sam doneo sa Kube iznosi preko 2500 fotografija, od kojih samo Havana ima 1000.”

Momir Dragićević, rođen je 24.11.1961. godine u Beogradu.
Završio je Vojnu gimnaziju u Beogradu i Grafičku školu u Beogradu – zanimanje fotograf.
Jedan je od osnivač Centra za foto talente u Beogradu 1995. godine i njegov predsednik.
Instruktor za kurseve u programima CFT-a od 1995. godine.
Bio je nastavnik fotografske prakse u Školi za dizajn u Beogradu.
Izlagao na više kolektivnih izložbi fotografija i imao je tri samostalne.
Više puta bio je član žirija na opštinskim i gradskim takmičenjima iz oblasti
fotografskog stvaralaštva.
Urednik fotografije i tehnički urednik nekoliko knjiga, monografija i kataloga.
Aktivno se bavi fotografijom od svoje sedme godine.
Nosilac je izlagačkog zvanja FA-2 Foto saveza Srbije.

Izložbu je moguće pogledati do 25.1. uz poštovanje svih epidemioloških mera predviđenih za boravak u zatvorenom prostoru.