Izložba “Niti sećanja” u galeriji Atrijum

Biblioteka grada Beograda

U petak, 5. novembra u Galeriji Atrijum otvorena je izložba „Niti sećanja“. Grupa autora Nikola Dimitrović, Milica Grbić i MilošStojković Minić kao polazište imaju istu temu koju transponuju i stvaraju nova, lična, konceptualna ishodišta.

 

„Odajući počast taktilnom predmetu poput ručno izrađenog veza, čija je funkcija i potreba u savremenom trenutku neuhvatljiva, možda i suvišna osim u isplativoj modnoj industriji velikih brendova i ekskluzivne garderobe, istražuje se ljudska potreba za stvaralaštvom, prevazilaženjem svakodnevnice, dokolice ili tuge. Memorija predmeta, utkana u ambijent 21. veka, otkriva se iznova. Sirov i snažan karakter, upornost i želja za napretkom čitaju se iz taklilnih niti, ornamenata sačinjenih od naizgled nevinih cvetova i geometrijskih formi. Evokacijom odbačenog promišlja se o sadašnjici u kojoj se nalazimo.

Implementirajući odbačene predmete i zanate u javni kulturni prostor, aludira se na njihovu vrednost izvan ekonomskog sistema današnjice. Polazeći od ličnog: Milje koji smo našli u sopstvenoj kući, zatim konac koji je naša baka krila- stižemo do opšteg. U pejzažu uzburkanog odnosa isplativog i bezvrednog, princip ručnog rada zasnovan na emociji, potrebi za pohvalom ili prevazilaženjem dokolice svakodnevnice omogućava individui oslobađajući osvrt na sebe, svoje pretke i dragocenost sećanja.
Implementacija i prezentacija predmeta, inače sakrivenih, otvara mogućnosti za introspekciju, osluškivanje potreba i zanemarenih osećanja. Taktilne, isprepletane niti formiraju auru vrednosti odbačenog“  zabeležila je autorka Milica Grbić u predgovoru kataloga.

Izložba je otvorena do 18. novembra.

Biografije:

Nikola Dimitrović, vizuelni umetnik (1990, Beograd) završio je master studije na katedri za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Vesne Knežević 2019. godine.
Njegov umetnički rad odlikuje različitost medija i pristupa, ali i stilova. Fokus u njegovom stvaralaštvu je refleksija ličnih ka kolektivnim pitanjima, preplitanju seksualnih i religijskih elemenata i preispitivanju tradicije kroz dekonstrukciju društvenih odnosa.
Izlagao je na preko 30 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Milica Grbić, arhitektica (1994. Beograd), završila je master studije Unutrašnje Arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se projektovanjem i nadzorom izvođenja projekata unutrašnje arhitekture.
Učestvovala je na više grupnih izložbi.

Miloš Stojković Minić, arhitekta (Ćuprija, 1992), završio je master akademske studije arhitekture 2016. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na istom fakultetu zaposlen u zvanju asistenta i student je doktorskih akademskih studija arhitekture i urbanizma. Dobitnik je Pohvale 43. Salona Arhitekture u kategoriji Eksperiment i istraživanje.  Pored razvoja projektantskog iskustva bavi se naučno-istraživačkim radom vezanim za temu vode u arhitektonskom oblikovanju prostora, likovnim prikazivanjem i upotrebom proširenih medija u oblasti arhitekture i srodnih umetnosti. Redovno i vrlo uspešno učestvuje na arhitektonskim i umetničkim konkursima, izložbama i radionicama, kao i naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.