Изложба плаката дечијих књига

Библиотека "Бранко Миљковић", Звездара

Изложене плакате дечјих књига  издавачке куће  Прополис Боокс у Библиотеци „Бранко Миљковић”  посетиоци че моћи да погледају од 21.3. до 1.4. 2022. Плакати представљају књиге које препоручују деца.

Корице књиге су средство визуелне комуникације са читаоцима. „Не бирај књигу по корицама”, учени смо. Али искуство каже да управо корице књига могу бити пресудне у  одабиру књига а тиме и  њеног  неуспеха.  И плакат који прати сваку књигу  је, такође,средство визуелне комуникације.  Уметник  осмишљавајучи, било једно било друго,  има јасну идеју шта жели да, нагласи, осенчи, издвоји. Тако плакат постаје јединствен  прозор који уметник отвара за читаоце и позива их у свет  јунака дечјих књига и њихових авантура.