KNjIŽEVNE NAGRADE „MOMA DIMIĆ“ za 2021/2022. godinu

Библиотека града Београда

Nagrada „Moma Dimić“ ustanovljena je Odlukom Upravnog odbora Biblioteke grada Beograda 2010. godine i dodeljuje se za prozno delo koje na umetnički relevantan način ostvaruje veze sa drugim kulturama. Nagradu zajednički dodeljuju Biblioteka grada Beograda i Gradska opština Sopot. Uslovi konkursa su sledeći:

da je delo objavljeno tokom 2021. ili 2022. godine;
da prozno delo, bez obzira na žanr (putopis, esej, roman…), na umetnički relevantan način ostvaruje veze sa drugim kulturama;
da je delo napisano na srpskom jeziku i objavljeno u Srbiji.

Prozno delo za Nagradu mogu predložiti izdavači, kulturne i druge ustanove, organizacije i udruženja, grupe građana, pojedinci i članovi žirija Nagrade.

Prozno delo koje predlagač nominuje za nagradu dostaviti u pet (5) primeraka, najkasnije do 15. maja 2023. godine, na adresu:

BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA, ul. Knez Mihailova 56, 11000 Beograd, sa naznakom ZA NAGRADU „MOMA DIMIĆ“.

Nagrada se uručuje 12. jula 2023, u okviru manifestacije „Dani Milovana Vidakovića“.

Detaljnije informacije putem telefona: 011 20 24 024