Međunarodni projekti Biblioteke grada Beograda predstavljeni u Kopru

Centralna biblioteka „Srečko Vilhar“ Kopar organizovala je u sredu, 18. oktobra 2023. godine, međunarodni stručni skup Infoverzum, posvećen informacionoj pismenosti i veštačkoj inteligenciji u kontekstu bibliotečko-informativne delatnosti. Skup je održan u reprezentativnom prostoru Pretorijanske palate u istorijskom centru Kopra (Slovenija), uz učešće od oko 80 učesnika.

Predstavnik Biblioteke grada Beograda Marjan Marinković održao je, kao predavač po pozivu, izlaganje sa prezentacijom pod nazivom „Razvoj inovativnih modela edukacije iz novinske i digitalne pismenosti u bibliotekama – primer Biblioteke grada Beograda”. Tom prilikom je predstavio dva međunarodna projekta Biblioteke grada Beograda implementirana u okviru Erazmus+ programa Evropske unije.

Projekat „Unapređenje ključnih građanskih veština u eri postistine: Novinska pismenost i kritičko mišljenje”, poznatiji pod akronimom ESSENTIAL (https://newslitproject.net/), trajao je dve godine, od 1. oktobra 2020. do 30 septembra 2022. Zajednički su ga realizovala četiri partnera: Biblioteka grada Beograda (Srbija), Nacionalna biblioteka Letonije (Letonija), Univerzitet Hačetepe (Turska) i Ustanova za obrazovanje odraslih Žalec (Slovenija). Projekat je za opšti cilj imao razvoj društva samosvesnih građana koji kritički razmišljaju i imaju sposobnost da ispravno percipiraju medijske informativne sadržaje, što je preduslov da kvalitetno učestvuju u demokratskim procesima. Specifični ciljevi projekta bili su: Izgradnja resursa partnera, pridruženih partnera i zainteresovanih strana u oblasti novinske pismenosti i kritičkog mišljenja, kako bi se vršilo obrazovanje građana; Unapređenje novinske pismenosti u partnerskim zemljama i na globalnom nivou; Izrada onlajn kursa koji će omogućiti građanima i trenerima da steknu ili usavrše svoje znanje iz novinske pismenosti i koji će služiti kao virtuelni resurs centar tokom procesa edukacije.

Projekat „Unapređenje digitalne pismenosti odraslih putem inovativnog učenja kroz igru”, sa akronimom DIGIBLEND, sprovodi se od 1. marta 2022. do 31. avgusta 2024. Projektni konzorcijum čini 10 organizacija i institucija iz osam zemalja – Nemačke, Italije, Letonije, Srbije, Irske, Slovenije, Turske i Španije. Osnovni cilj projekta je da razvije digitalne veštine kod odraslih i starijih lica (sa fokusom na lica starija od 55 godina) inovativnom kombinacijom metoda učenja kroz igru i hibridnog učenja. Ciljne grupe projekta su odrasla lica, posebno ona starija od 55 godina, i sve osobe koje se bave formalnom i neformalnom edukacijom odraslih/starijih lica. Najvažniji očekivani rezultati projekta jesu: izrađena edukativna igra za procenu digitalnih veština; izrađen trening kurs za sticanje digitalnih veština odraslih lica putem edukativnih igara baziran na hibridnom učenju; izrađen vodič za trenere/edukatore za sprovođenje ovog obrazovnog kursa. Opštije posmatrano, očekuje se da projekat unapredi digitalnu inkluziju starijih odraslih lica i omogući bolje prihvatanje igara kao sredstva za učenje.

Oba projekta su izazvala značajno interesovanje kod prisutnih, koji su se oprobali i u igranju edukativne igre Infinity.net izrađene kroz projekat DIGIBLEND.

Detalji o skupu nalaze se na sledećem linku:

Infoverzum – mednarodno strokovno posvetovanje o informacijski pismenosti in umetni inteligenci