Novinska pismenost građana u BGB

Библиотека града Београда

BGB je uvela novu inovativnu obrazovnu uslugu – u okviru međunarodnog Erazmus+ projekta razvila je onlajn platformu za edukaciju iz oblasti novinske pismenosti, odnosno ispravnog razumevanja vesti.

Na veb sajtu projekta newslitproject.net nalaze se dva modula onlajn kursa novinske pismenosti – za sve građane i za predavače (trenere, bibliotekare, nastavnike…). Pristup kursu je slobodan 24/7 i korisnici sami biraju kada, šta i koliko će učiti. Polaznici kursa će naučiti:

 • – šta je novinska pismenost i zašto je važna za pojedinca i društvo,
  – kako mediji i novinarstvo utiču na društvo u dobu postistine,
  – kako prepoznati manipulativne medijske tehnike,
  – kako identifikovati lažne vesti, fotografije, video sadržaje, profile na društvenim mrežama,
  – šta je informacijski poremećaj a šta informaciono zagađenje,
  – šta su algoritmi, njuzfidovi, filtrirani baloni i eho-komore,
  – koja je razlika između botova, trolova i kiborga,
  – kako pronaći izvore pouzdanih informacija i kako efikasno pretraživati veb

… i još mnogo stvari koje će značajno unaprediti kvalitet njihovog razumevanja vesti i korišćenja društvenih mreža.

Posebna verzija kursa izrađena je za one koji žele da postanu predavači u ovoj oblasti, i ona sadrži opšte smernice i detaljna uputstva za vođenje radionica novinske pismenosti.

Pored onlajn sadržaja, sa veb sajta projekta newslitproject.net mogu se preuzeti i kompletan trening kurs i smernice za trenere u PDF formatu. Svi materijali su pod CreativeCommons licencom i kao takvi su slobodni za preuzimanje i korišćenje, uz navođenje izvora.

Onlajn kurs novinske pismenosti izrađen je u okviru međunarodnog Erazmus+ projekta Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking (ESSENTIAL), uz finansijsku podršku Evropske komisije. Ovaj dvogodišnji projekat koji se završava ovog meseca  zajednički su realizovala četiri partnera – BGB (Srbija), Nacionalna biblioteka Letonije, Univerzitet Hačetepe (Turska) i Ustanova za obrazovanje odraslih Žalec (Slovenija). BGB je koordinator projekta. Opšti cilj projekta je razvoj društva samosvesnih građana koji kritički razmišljaju i ispravno razumeju medijske sadržaje.

Pored onlajn obuke, projektom su izgrađeni i resursi za pokretanje radionica uživo. Odabrani bibliotekari BGB su prošli obuku novinske pismenosti za trenere, nakon koje su realizovali više radionica u prostorijama Biblioteke. Namera je da kroz akreditovan program, ovi naši obučeni bibliotekari edukuju i kolege širom Srbije, kako bi se u što više biblioteka pokrenulo obrazovanje građana iz novinske pismenosti.

Unapređenje novinske pismenosti građana putem biblioteka savremeni je trend u svetskom bibliotekarstvu a BGB je jedna od pionira na ovom polju. U tom smislu su predstavnici BGB bili pozvani da u maju ove godine u Oslu predstave projekat na jednom od najznačajnijih svetskih skupova – IFLA MetLib konferenciji, koja okuplja predstavnike najvećih svetskih javnih biblioteka.