Održan trening za trenere u okviru NEED projekta

Библиотека града Београда

Od 20. do 22. marta u Žalecu, Slovenija, predstavnici Biblioteke grada Beograda učestvovali su u treningu za trenere u okviru projekta „Novinska pismenost kroz društvenu igru” (eng. ”NEED – News Literacy on Board”).

Tokom treninga predstavnici BGB i ostalih partnera obučavani su kako da koriste društvene igre u edukaciji, sa fokusom na edukaciju iz novinske pismenosti. Učesnici su se upoznali sa teorijskim osnovama edukativnih igara, tipovima igara, njihovim osnovnim karakteristikama i mogućnostima upotrebe u obrazovanju. Naučili su više o mogućnostima merenja nivoa znanja kroz igru, da bi potom zajednički razvijali više ovakvih igara. Testiranjem su utvrđivali koja od razvijenih igara ja najbolja za merenje nivoa znanja osoba iz novinske pismenosti. Sumarno posmatrano, polaznici su stekli različite veštine i znanja neophodne za sprovođenje radionica i treninga baziranih na učenju kroz igru.

Projekat NEED realizuje se uz podršku EU, u okviru Erazmus+ programa, akcija „Partnerstva za saradnju u obrazovanju odraslih”. Nosilac projekta je bugarska organizacija Nikanor, a partneri su, pored BGB, Univerzitet Hačetepe iz Turske i Narodni univerzitet Žalec, koji je bio domaćin događaja. Njegov osnovni cilj je razvijanje sposobnosti građana da kritički razumevaju vesti korišćenjem inovativne metode učenja kroz igru, sa fokusom na analogne i hibridne društvene igre.