Posebna vitrina za izlaganje stare i retke bibliotečke građe:

Pozajmno odeljenje