Predstavljena knjiga „Ko bi mogao biti Jovica Aćin”

Odeljenje umetnosti

U ponedeljak, 27. decembra 2021, u 12 časova, u Odeljenju umetnosti BGB predstavljen je zbornik „Ko bi mogao biti Jovica Aćin”, koji je Biblioteka grada Beograda objavila u okviru svoje Biblioteke „Vrhovi”.

O knjizi su govorili urednik zbornika Mihajlo Pantić, Aleksandra Mančić, Mila Medigović Stefanović, Jovica Aćin i direktorka BGB Jasmina Ninkov

Zbornik otvara intervju sa Jovicom Aćinom koji je vodio Mihajlo Pantić. Sledi odeljak „Najzad”, koji čini nova, do sada neobjavljena Aćinova proza. Centralni deo knjige, pod nazivom „Gatanja” sačinjen je od trinaest tekstova posvećenih različitim aspektima Aćinovog stvaralaštva iz pera Davida Albaharija, Aleksandre Mančić, Milenka Stojičića, Ivane Milivojević, Ivana Negrišorca, Ivana Lovrenovića, Gojka Tešića, Mihajla Pantića, Novice Milića, Predraga Krstića, Franje Petrinovića, Đorđa Despića, Mile Medigović Stefanović i Marine Avramović. Segment „Odblesci” svojevrsni je tekstualni mozaik kreiran od odabranih fragmenata iz ogleda, kritika i eseja posvećenih Aćinu. Knjigu zatvaraju bibliografija i fotobiografija pisca „Dnevnika izgnane duše”.

Biblioteka grada Beograda više od 10 godina u okviru Biblioteke „Vrhovi” priređuje atipične, autentične zbornike posvećene uglednim srpskim piscima, koji su živeli i stvarali, odnosno žive i stvaraju u Beogradu. Ovom knjigom Biblioteka grada Beograda obeležava 75 godina od rođenja Jovice Aćina.