Predstavljena knjiga BITI BIBLIOTEKA(R)

Narodna biblioteka Srbije

U petak, 15. aprila 2022, u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije predstavljena je knjiga BITI BIBLIOTEKA(R) u izdanju Biblioteke grada Beograda.
Knjiga je nastala povodom obeležavanja 90 godina od početka rada Biblioteke grada Beograda sa korisnicima i na reprezentativni način prati hronologiju rada najveće javne pozajmne biblioteke u regionu. Najveći prostor je posvećen bibliotekarima kao misionarima i čuvarima svekolikog ljudskog znanja.

O knjizi je govorio Vladimir Pištalo, upravnik NBS, napravivši paralelu između nekadašnjih biblioteka i odnosa bibliotekara prema knjizi i čitaocu kroz svedočenja Bulgakova, Ive Andrića i Čarlsa Simića, sa savremenim bibliotekama koje su jedno od retkih nekomercijalnih mesta u sve komercijalizovanijem svetu.

Mihajlo Pantić, dugogodišnji saradnik BGB, istakao je da su biblioteke vrednosni kontrapunkt u haotičnom vremenu i prostoru u kojem živimo i da su bibliotekari i čitaoci ključari svega najboljeg što je stvorila svetska i naša kultura.

Isidora Injac je, u svojstvu priređivača knjige, govorila o načinu na koji je knjiga nastala i istakla kako je cilj ovakve publikacije, između ostalog, i prikaz transformacije biblioteka kroz vreme: od prostorija u kojima se čuvaju, čitaju i izdaju knjige, savremene javne biblioteke su se preobrazile u kulturne centre i oaze celoživotnog učenja.

Jasmina Ninkov, direktorka Biblioteke grada Beograda, kao priređivač knjige je istakla da knjiga ima cilj da naglasi sledeću ideju: moć biblioteke nije u zgradama već u ljudima, obrazovanim bibliotekarima koji svoje znanje stavljaju u službu građanima i pomažu im da dođu do tražene informacije.