Пројекат БГБ посвећен новинској писмености проглашен пројектом добре праксе

Biblioteka grada Beograda

Međunarodni Erazmus+ projekat ESSENTIAL posvećen novinskoj pismenosti građana, koji je Biblioteka grada Beograda realizovala kao koordinator u saradnji sa još tri evropska partnera, odabran je među 10 projekata dobre prakse.

Odabir projekata vršili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i teološkog razvoja i Fondacije Tempus, na osnovu postignutih projektnih rezultata. Projekat je ušao u publikaciju „Primeri dobrih praksi u obrazovanju odraslih u 2022. godini”, koju je objavila Fondacija Tempus, kao primer uspešno realizovanog projekta. U Uvodu publikacije navodi se i sledeće: „S druge strane, publikacija koje je pred vama predstavlja značajan resurs nacionalnih praksi u oblasti obrazovanja odraslih i snažnu motivaciju profesionalaca iz ove oblasti na dostizanju evropskih vrednosti i ciljeva obrazovanja i celoživotnog učenja”.

Publikacija i projekat predstavljeni su u okviru Nacionalne EPALE konferencije koja je održana u Beogradu 21. decembra 2022. godine. Na poziv Fondacije Tempus projekat je predstavljen i na konferenciji „Inicijative o kreativnosti i kulturi u obrazovanju odraslih“ u organizaciji EPALE BiH, održane u Tesliću 14-15. decembra.

Ovaj odabir među najbolje, podstičuća je potvrda da BGB ima kapacitete i znanja da uspešno realizuje velike međunarodne projekte.

Projekat ESSENTIAL, koji je realizovan uz podršku Evropske komisije, predstavlja uzoran primer kako se kroz međunarodnu intersektorsku saradnju mogu postići odlični rezultati. Glavni proizvod projekta – onlajn kurs novinske pismenosti izuzetno je kvalitetan i obiman, i može se koristiti za različite edukativne nivoe – od osnovnih, početnih koraka u oblasti novinske pismenosti, do akademskih kurseva iz ove oblasti.

Onlajn kurs se može koristiti i kao sredstvo za obrazovanje građana i trenera, ali i kao edukativni resurs iz kojeg treneri mogu preuzimati materijale/sadržaje od kojih će kreirati svoje radionice. Kurs je javno dostupan na veb sajtu projekta https://newslitproject.net.

Unapređenje novinske pismenosti i kritičkog mišljenja građana putem biblioteka aktuelna je tema u svetskom bibliotekarstvu a naša ustanova je kroz ovaj projekat postala jedan od pionira na ovom polju.