Saopštenje Biblioteke grada Beograda u vezi sa programom “Čitalački klub ženske solidarnosti – O rodno kritičkom feminizmu”

Biblioteka grada Beograda

Biblioteka grada Beograda je javna ustanova kulture i mesto sa dugom tradicijom kulturnih programa, na kojima se uvek otvoreno raspravljalo o različitim aktuelnim pitanjima iz oblasti umetnosti i nauke, a najviše književnosti. Jedan od naših slogana tokom ovih godina je bio „Biblioteka grada Beograda – mesto za sve“. Mi, kao javna ustanova kulture imamo dugogodišnju saradnju sa obrazovno-naučnim institucijama, kao što su Filozofski fakultet i Institut društvenih nauka, kao i sa profesorima i naučnicima zaposlenim u ovim institucijama. Svaka debata koja se odvija u okvirima naučnih tekstova koje su potpisali relevantni naučnici je dobrodošla. Istovremeno, naša institucija je uvek bila i uvek će biti otvorena za sve ranjive i diskriminisane grupe. Usled reakcija različitih organizacija povodom večerašnjeg programa odlučili smo da otkažemo “Čitalački klub ženske solidarnosti – O rodno kritičkom feminizmu” udruženja “Ženska solidarnost” zakazan za 10.4.2023. u našem prostoru. Umesto toga, pozivamo ovo udruženje i udruženje “Da Se Zna!” i nudimo im prostor i vreme za zajedničku tribinu na kojoj mogu otvoreno javnosti da istaknu svoje stavove, ali kroz jednu mirnu teorijsku raspravu.