Učešće Biblioteke grada Beograda na XXIV stručnom skupu Društva bibliotekara Republike Srpske pod nazivom „Biblioteke za održivu budućnost“

Библиотека града Београда

Društvo bibliotekara Republike Srpske organizovalo je XXIV stručni skup pod nazivom „Biblioteke za održivu budućnost“. Ovogodišnji skup, koji je održan u Prijedoru (25-26. 04. 2024. godine), okupio je 176 bibliotekara iz različitih tipova biblioteka, iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije.

Od trenutka kada su se pojavile, biblioteke i bibliotekari su se trudili da sakupe, sistematizuju i znanja i veštine, i da ih, kao glavni resurs, prenesu generacijama koje dolaze, ne narušavajući njihovo pravo i slobodu da ta znanja koriste, unaprede i usklade sa vlastitim životnim okolnostima. Na skupu su, u okviru sesija, predstavljeni primeri dobre bibliotečke prakse i njihovo delovanje na planu razvoja bibliotekarstva u ruralnim sredinama, razvoja specijalnih tehnologija i strategija upravljanja korporativnim znanjem u specijalnim bibliotekama, a bilo je reči i o potencijalima kulturno-prosvetne delatnosti u bibliotekama pod okriljem obrazovnih ustanova.

Biblioteku grada Beograda su na skupu, kao autori radova i predavači, predstavljali stručni radnici Marina Neđić i Zorica Jovičić (rad „Kulturno-obrazovni programi i izdavačka delatnost Biblioteke grada Beograda  u službi promocije kulture sećanja“), Violeta Đorđević (rad „Podsticanje razvoja čitalačkih navika kod dece: primeri iz prakse Biblioteke grada Beograda“), Nataša Knežević (rad „Ko to tamo (ne) čita?“), Katarina Mioš (rad „Manifestacija „Dani Milovana Vidakovića“ u Sopotu kao primer saradnje biblioteke i lokalne zajednice“) i Marina Đenadić (rad „Uticaj promene korisničkih očekivanja na bibliotečku delatnost u digitalnom dobu“).