Učešće na „Žičkom saboru bibliotekara 2022“

Biblioteka grada Beograda

Zahvaljujući podršci Grada Kraljeva i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo, petu godinu za redom, organizovala je „Žički sabor bibliotekara 2022“, trodnevni stručni skup sa međunarodnim učešćem, koji obuhvata i prateće programe. Tema skupa bila je „Saradnja  biblioteka sa drugim subjektima kulture, obrazovanja i nauke“, sa idejom da se prikažu dosadašnji rezultati rada, razmene znanja i iskustva i iniciraju novi projekti. U Srbiji gotovo da nema biblioteke koja ne realizuje i ne razvija neki oblik saradnje sa subjektima u kulturi, obrazovanju i nauci na lokalnom, nacionalnom, regionalnom ili pak međunarodnom nivou. Skup je bio prilika da se u fokus stručne rasprave stave raznovrsni oblici saradnje i da se na taj način sagledaju i problematizuju svi aspekti te saradnje u srpskom bibliotekarstvu. Programski odbor skupa činili su prof. dr Dobrila Begenišić (načelnica Odeljenja za unapređenje i razvoj bibliotečko-informacione delatnosti Narodne biblioteke Srbije), Goran Trailović (bibliotekar savetnik u Gradskog biblioteci Pančevo i odgovorni urednik „Čitališta: naučnog časopisa za teoriju i praksu bibliotekarstva“) i Katarina Jablanović. Na javni poziv za prijavu radova upućen početkom juna, do predviđenog roka, 15. avgusta, pristiglo je 27, od kojih je selektovano 16 za predstavljanje na Saboru i objavljivanje u zborniku.

U okviru tri radne sesije učešće na skupu su uzeli stručni radnici iz biblioteka iz Srbije (Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Beograd, Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Matice srpske, Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka grada Beograda, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić” Kragujevac, Narodna biblioteka Kruševac, Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“ Valjevo, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak, Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ Niš, Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ Leskovac, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo) i iz regiona (Nacionalna ustanova Univerzitetska biblioteka „Sv. Kliment Ohridski“ Bitolj, Republika Severna Makedonija ; Javna ustanova Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor Gradska biblioteka i čitaonica Kotor, Republika Crna Gora ; Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ Bijeljina, Bosna i Hercegovina). Takođe, važno je istaći da su gosti Sabora bili bibliotekari iz Beograda, Jagodine, Užica, Novog Pazara i Vrnjačke Banje.

Biblioteku grada Beograda su, na ovom skupu, kao autori radova i predavači, predstavljala četiri stručna radnika: Marina Neđić i Snežana Kavalić Arsenijević  („Partnerstvo Biblioteke grada Beograda i društvene zajednice kroz programe promocije zdravih stilova života“) i Violeta Đorđević i Vladislava Ivković Marković ( „Sve(t) su biblioteke“).