Rimska dvorana

Jedinstveni prostor na teritoriji Beograda predstavlja Rimska dvorana u čijem se enterijeru nalaze ostaci građevine iz antičke epohe. Prilikom rekonstrukcije zgrade Biblioteke, sredinom 80-ih godina prošlog veka, u podrumskim prostorijama, pronađeni su temelji bedema i jedne kule kompleksa glavne kapije rimskog vojnog utvrćenja (castrum-a). Ovo značajno utvrđenje u sistemu odbrane dunavske granice Rimskog carstva podignuto je u 2. ili početkom 3. veka n.e. nad ušćem Save u Dunav. U njemu je bila stacionirana Legia IV Flavia Felix, jedna od najsposobnijih za odbranu od varvarskih napada.

Po pravilu, vojni logor je bio centar oko kojeg se razvijalo civilno naselje, pa je oko ovoga na Kalemegdanskom platou, nastao grad Singidunum.

U Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda su, od 1986. godine, organizovani brojni kulturni programi: književni susreti, predavanja, konferencije za novinare, predstavljanja knjiga, tribine, koncerti, dramski i filmski programi. U decembru 2016. godine,  završeni su radovi na konzervaciji bedema i uređivanju enterijera kao projekat Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

 

011/2024-024