Skip navigation

1.1. Циљ курса и исходи учења

Главни циљ овог модула јесте представљање агилних Scrum и Kanban оквира и приказ начина њиховог коришћења у конципирању нових сервиса у библиотекама.

По завршетку модула, полазници ће моћи да:

  • дефинишу шта су агилни Scrum и Kanban оквири
  • разумеју основну сврху коришћења ових оквира
  • објасне како се примењују основни принципи оквира Scrum и Kanban
  • разумеју вредност и предности коришћења ових оквира у конципирању сервиса/услуга
  • објасне зашто и када је ове оквире потребно прилагодити потребама библиотека
  • опишу разлике међу овим оквирима и увиде који је боље прилагођен потребама вашег наредног пројекта.