Skip navigation

2.2.4. Транспарентност артефаката

Модел Scrum се ослања на транспарентност. Одлуке о оптимизовању вредности и контроли ризика доносе се на основу увида у стање артефаката. Уколико је транспарентност потпуна, одлуке имају здраву основу. Уколико транспарентност артефаката није потпуна, одлуке могу бити неисправне, уз умањену вредност и повећање ризика.

Scrum Master мора заједнички са власником производа, развојним тимом и другим заинтересованим странама да утврђује да ли су артефакти потпуно транспарентни. Постоје поступци за превазилажење непотпуне транспарентности; Scrum Master мора да помогне свима да примене најприкладније поступке уколико транспарентност није потпуна. Scrum Master може да утврди да транспарентност није потпуна увидом у артефакте, препознавањем образаца поступања, пажљивим слушањем изговореног и откривањем разлика између очекиваних и стварних резултата.

Задатак Scrum Master-а је да сарађује са Scrum тимом и организацијом у циљу повећања транспарентности артефаката. То обично подразумева учење, убеђивање и спровођење промена. Транспарентност се не постиже преко ноћи, већ постепено.