Skip navigation

2.2.1. Улоге у оквиру Scrum

У Scrum пројекту постоје три улоге:

  • власник производа,
  • развојни тим и
  • Scrum Master.

Одговорности управљања пројектом су дистрибуиране на три главне улоге у оквиру Scrum и у њему не постоји централизовано управљање пројектом.

Видео 4: Улоге и одговорности у оквиру Scrum