Skip navigation

1. 1. Циљ курса и исходи учења

Основни циљ модула је давање примера како иновативни приступи могу да се користе за пружање сервиса културног наслеђа.

Након завршетка модула, полазници ће моћи:

  • да разумеју основну сврху коришћења Геокешинга у пружању иновативних сервиса у вези са културним наслеђем;
  • да објасне концепт, улоге, карактеристике и функције дигиталних отворених беџева;
  • да опишу предности и недостатке дигиталних отворених беџева;
  • да разумеју како да користе дигиталне отворене беџеве као подршку у пружању сервиса који се тичу културног наслеђа.