Skip navigation

2.4.1 Предности и недостаци модела Scrum у односу на Kanban

Предности модела Scrum у односу на Kanban:

 • Најкраће време од пројектовања до пуштања производа у промет од свих агилних приступа.
 • Омогућава тиму флексибилност и прилагођавање планова у ходу.
 • Најбоље функционише код пројеката са непотпуним захтевима и високим степеном неизвесности. Идеалан за нова и динамична тржишта.
 • Окружење са временским ограничењима доприноси остваривању вредности на крају сваког спринта.
 • Обезбеђује велику транспарентност за клијента.
 • Дневни Scrum-ови су објективан начин за мерење продуктивности тима.
 • Омогућава тачно предвиђање датума пуштања у употребу.
 • Тим је упознат са тачним обимом посла који треба да обави у наредне 2-4 недеље.

Недостаци модела Scrum у односу на Kanban:

 • Ослања се на висок степен ангажованости клијента. Брзо се урушава без адекватне комуникације.
 • Захтева веома квалификоване и мотивисане чланове тима.
 • Прилагођен мањим тимовима и дугорочним пројектима.
 • Зависи од прихватања од стране свих чланова тима.
 • Осетљив на промене у саставу тима услед потребе да се спринтови планирају на основу брзине рада тима.