Skip navigation

3. Форум за дискусију

Посетите форум на Фејсбуку „Креирање иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиoтекама“ и одговорите на следећа питања за дискусију која су организована по посебним темама (Модул 5):

  • Како се дигитални отворени беџеви разликују од традиционалних метода оцењивања?
  • Да ли дигитални отворени беџеви промовишу или спречавају мотивацију за учење?
  • Како се дигитални отворени беџеви могу употребљавати да би се сервиси/услуге у вези са културним наслеђем боље искористили?