Skip navigation

2.1.9. Врсте геокеша

Постоје различите врсте геокешeва:

  • Традицонални геокеш. Ово је најоригиналнији и најједноставнији тип геокеша. Налази се у кутији на датим координатама. Димензије се разликују, али минимум захтева је да сваки геокеш има свој дневник. У већим кутијама могу да се налазе и предмети за размену и предмети који се прате (trackables).
  • Кеш мистерија или слагалица. Овај тип геокеша може да обухвата било шта, укључујући и компликоване слагалице које најпре морате да решите да бисте утврдили тачне координате. Кеш мистерија/слагалица често припрема терен за нове и јединствене геокешеве који се не уклапају ни у једну другу категорију.
  • Мулти-кешеви. Ови геокешеви укључују две или више локација, од којих се на последњој налази физичка кутија у којој је дневник. Постоје бројне варијације, али најчешће у првој фази добијете траг о следећој локацији. На другој локацији се налази траг који упућује на трећу итд.
  • Виртуелни кеш. Код виртуелног кеша поента је у откривању локације, а не кутије. Захтеви за евидентирање пронађеног виртуелног кеша се разликују – можда ће се од вас захтевати да одговорите на питање везано за локацију, направите фотографију, извршите одређени задатак итд. У сваком случају, морате да посетите локацију да бисте могли да се упишете у дневник. Иако има пуно занимљивих локација, виртуелни кеш би требало да буде довољно неуобичајен да завређује евидентирање посете.
  • CITO (Cache in Trash out). Cache in Trash Out® (CITO) је еколошка иницијатива коју подржава заједница геокешера. Од 2002. године, иницијатива CITO је помогла у очувању природне лепоте простора који су погодни за скривање кеша. За то време, више од 363.000 људи је волонтирало на 18.000 догађаја у оквиру иницијативе CITO. Геокешери двапут годишње могу да освоје виртуелне сувенире тако што организују догађаје и присуствују догађајима током  CITO сезоне. На догађајима у оквиру иницијативе CITO, геокешери и групе за подршку заједници сарађују на унапређивању паркова и других отворених простора. Сакупљају смеће, саде стабла домаћих биљних врста, уклањају инвазивне врсте, праве пешачке стазе и још много тога.
  • Дешавање. Кеш дешавање је окупљање локалних геокешера или Геокешинг организација. На страници посвећеној кеш дешавању наводи се време дешавања и координате локације. Дешавање се по завршетку архивира.

Постоје и друге врсте кешева, као што је кеш мега-дешавања или кеш гига-дешавања, али они нису прилагођени потребама библиотека.

Најчешће ће се користити традиционални кеш, али библиотекари могу да користе и мулти-кеш или виртуелни кеш.