Skip navigation

2.2.1.2. Развојни тим

Чланови развојног тима су стручњаци из праксе у предметној области и одговорни су за реализацију захтева за производ и управљање сопственим радом. Развојни тим се састоји из професионалаца који реализују потенцијално оствариво побољшање завршеног („Done“) производа на крају сваког спринта. Сваки преглед спринта (приказ резултата спринта) мора да садржи један „Готов“ инкремент (напредак). Само чланови развојног тима могу створити тај инкремент. Развојни тимови су структурисани и овлашћени од стране организације да организују сопствени рад и управљају њиме. Синергијски ефекти који на тај начин настају оптимизују свеукупну ефикасност и ефективност развојног тима.

Развојни тимови имају следеће карактеристике:

  • самооорганизовани су. Развојном тиму нико не говори како да Списак захтева за производ претвори у следећи инкремент потенцијално оствариве функционалности.
  • развојни тимови су вишефункцијски, са свим особинама које су им као тиму неопходне да створе побољшање производа.
  • Scrum не познаје функције чланова развојног тима, независно од посла који лице обавља.
  • Scrum не познаје подтимове у саставу развојног тима, независно од области којом се баве, нпр. испитивање, архитектура, операције или анализа пословања.
  • појединачни чланови развојног тима могу да имају специјализоване вештине и интересовања, али одговорност за резултате има развојни тим као целина.

Модел Scrum је углавном делотворан када развојни тим има од 3 до 9 чланова. За веће пројекте можемо да користимо модел прилагођен већем обиму посла, са више Scrum тимова. Иако идеја давања конкретнијих функција члановима развојног тима, као што су дизајнер, испитивач, контролор квалитета и вођа тима, може да делује привлачно, модел Scrum то не дозвољава. Сви чланови морају имати исту улогу и исту функцију: члан развојног тима. Модел Scrum у потпуности зависи од сарадње и тимског рада. Потребно је да чланови развојног тима буду уједињени и у потпуности усклађени са циљем пројекта. Ако им одредите различите функције или улоге, фокусираће се на сопствену улогу у оквиру пројекта, па можда неће у довољној мери водити рачуна о крајњем производу, што је код агилних пројеката неопходно.