Skip navigation

2. 2. 3. Scrum артефакти

Артефакти у оквиру модела Scrum представљају рад или вредност која обезбеђује транспарентност и могућности за преглед и прилагођавање. Артефакти у оквиру модела Scrum су посебно пројектовани тако да обезбеде максималну транспарентност кључних информација, како би сви разумели артефакт на исти начин.

Видео 10: Основи модела Scrum: артефакти