Skip navigation

1.2. Опис садржаја и смернице

Садржај модула укључује информације о аспектима као што су:

1) организовање активности. У овом одељку се описује редослед и временски оквир за активности радионице LEGO Serious Play уопштено. За детаљан опис задатака погледајте одељак „Садржај“.

2) улога фацилитатора/наставника описује захтеве за фацилитатора LSP, психолошке аспекте вођења радионице и комуникације са учесницима, као и начела бонтона LSP.

3) садржај. Овај одељак укључује детаљан опис сваке активности радионице (сврха задатка, трајање, потреби ресурси, упутства фацилитатора/изазов за прављење, резултат).

4) форум за дискусију омогућава постављање питања и дискусију о различитим темама у вези са теоријом и методологијом LSP.

5) резиме пружа кратки одломак о методологији LEGO Serious Play, кључним концептима, начелима и практичним смерницама.

6) самопроцена укључује тест/тестове о теоријским и практичним аспектима концепције LEGO Serious Play.

7) одељак о изворима се састоји од линкова за материјале о предмету LEGO Serious Play, како за почетнике, тако и за напредне полазнике. Овај одељак укључује јавно доступно практично упутство о LSP, документе о теорији LSP, методологију и њену примену у образовању и пословању.

Организовање активности: редослед и временски оквир

Пре организовања радионице LSP, од суштинског је значаја да чланови организације 1) формулишу проблем који би желели да реше; 2) опишу проблем фацилитатору; 3) направе тим/тимове учесника. Када је сврха јасна, фацилитатор планира радионицу и припрема ресурсе у складу са бројем учесника.

Препоручени број учесника за сваки тим је од 3 до 6. Број тимова зависи од сврхе радионице и сложености проблема који се решава; међутим, пожељан број тимова је од 2 до 5.

Процес LEGO Serious Play укључује три основне фазе. Овај редослед се понавља неколико пута у свакој сесији LSP:

 • изазов - фацилитатор поставља изазов пред учеснике. Када процес почне, фацилитатор тражи од учесника да направе модел од LEGO коцки који изражава њихове мисли о изазову за прављење или одговор на изазов за прављење.
 • прављење - учесници праве модел од LEGO коцки који представља њихово размишљање о изазову за прављење. Док праве моделе, учесници им додељују значење помоћу метафора, пренесеног значења и наратива.
 • дељење - сваки учесник дели са другима значење и причу коју је доделио свом моделу. Овај приступ омогућава свима да изразе мисли на конструктиван начин.

Типична радионица LSP углавном траје најмање 3-4 сата. Тачно трајање зависи од броја и сложености проблема које учесници планирају да анализирају и да о њима дискутују. Редослед задатака је описан у одељку 2.1.:

 • загревање: направите патку; безбедно место;
 • изградња тима: направите кулу;
 • анализа проблема: опис проблема; ваша супер моћ; шест шешира за размишљање.

Након завршетка свих задатака учесници:

     1. припремају детаљни, међусобно повезани LEGO модел који представља проблем;
     2. размењују мишљења и праве резиме описаног проблема;
     3. нуде могућа решења.

Улога фацилитатора/наставника

Фацилитатор LSP управља радионицом и контролише је помоћу:

 • планирања и припреме процеса;
 • постављања изазова за прављење у складу са сврхом радионице, одређивања времена за прављење и вођења процеса;
 • обезбеђивања да учесници имају равноправан приступ свим неопходним ресурсима (види Извори);
 • појашњавања „Бонтона LEGO Serious Play” (види у наставку) учесницима.

Бонтон LEGO Serious Play се заснива на три начела:

 • одговор је у систему. LSP почиње са претпоставком да су одговори „већ у просторији“ и позива учеснике да се изразе и слушају једни друге.
 • свако мора да изрази своје мисли. Мноштво доприноса дијалогу је суштински део LSP. Од пресудног је значаја да се чује мишљење сваког учесника у току процеса.
 • не постоји ЈЕДАН тачан одговор. Процес LSP омогућава изражавање различитих ставова, а да нико не може да каже „тачно“ или „погрешно“.

Поред тога, посао фацилитатора је да помогне учесницимада размишљају и да се изразе преко LEGO модела које направе у току процеса. То може да се оствари кроз:

     1. показивање радозналости и интересовања за модел и причу учесника;
     2. постављање питања која подстичу учеснике да анализирају модел и проблем који он представља;
     3. избегавање улоге цензора (колико су модели од значаја или нису од значаја или колико су добри или лоши).

Ресурси за припрему радионице

Да би се радионицом LSP постигло највише и да би учесници слободно изразили своју креативност, учесници би требало да имају широк приступ LEGO коцкама, детаљима, мини фигурама и другим ресурсима:

     1. LEGO: најмање 1 LEGO средња кофица креативних коцкица (484 LEGO делова) за сваки тим;
     2. мини фигуре: најмање 1 мини фигура за сваког учесника радионице;
     3. основне плоче: најмање 3 LEGO основне плоче (25x25 cm) за сваки тим;
     4. везни елементи: најмање 3 везна елемента за сваког учесника радионице;
     5. додатни ресурси: сто, табла, самолепљиви блокови различитих боја и оловке за сваки тим.

Напомена: ови услови се односе на тим од 12 полазника. У другим случајевима количина ресурса може да се разликује у зависности од броја учесника.