Skip navigation

2.2.4.2. Примена модела Scrum

Модел Scrum је прилагођен првенствено пројектима који захтевају брзо представљање производа са основном функционалношћу. Ако немате прецизно разумевање коначног производа, овај приступ омогућава брзу промену правца развоја након промене захтева.

Са становишта руковођења, модел Scrum нуди одличну равнотежу између контроле и флексибилности. Планирање спринта одузима одређено време од развоја, али обезбеђује да ће карактеристике за чију реализацију је преузета обавеза бити 100% остварене. То омогућава тиму да ситуацију сагледа из шире перспективе, док истовремено управља свакодневним процесима.

Са друге стране, овај модел захтева висок степен ангажовања на страни клијента. Ако немате довољно времена које можете да посветите пројекту, боље је да се одлучите за „Waterfall“ модел развоја софтвера.