Skip navigation

2. 1. Пословни модел YOU: увод

Након што је донета одлука о развоју новог сервиса у вези са културним наслеђем у библиотеци, постоји потреба да се детаљније сагледа сваки његов аспект, како би могао да се осмисли и уведе. У овој фази може да помогне коришћење одређених алата и техника. Пословни модел YOU је један од алата за сагледавање различитих аспеката сервиса који су првобитно дефинисани. Пословни модел образлаже како организација ствара, испоручује и задржава вредност.

Платно пословног модела је алат за креирање и анализу пословних модела. Платно је визуелни приказ различитих елемената модела. Корисно је сагледати односе међу деловима модела, идентификовати претпоставке и ризике, изнаћи начине за додавање вредности и применити стратегије генерисања идеја. Платно пословног модела има лиценцу Creative Commons. Доступно је више верзија на различитим језицима. У питању је алат који се лако налази, уређује и користи. Платно према потреби може да се прилагоди стручном жаргону. Примера ради, код библиотека је боље користити термин корисник уместо клијент, као и термин корист уместо приход.

Платно пословног модела YOU је дериват Платна пословног модела и састоји се из истих 9 градивних елемената. Сваки елемент помаже дизајнерима/библиотекарима у сагледавању различитог аспекта предложених сервиса у вези са културним наслеђем.

  1. Сегмент клијената
  2. Представљања вредности
  3. Канали дистрибуције
  4. Односи са клијентима
  5. Токови прихода
  6. Кључни ресурси
  7. Кључне активности
  8. Кључни партнери
  9. Трошковна структура

Видео 1: Истраживање детаља

Видео 2: Платно пословног модела: објашњење

tabela poslovni model YOU