Skip navigation

2.2.8.5. Острва за учење - Берленгас

Пилот пројекат у заштићеној поморској области острва Берленгас у Португалу, одличан је пример методологије BADGES примењене за одрживу туристичку активност. Укључивањем учесника пилот пројекта кроз активности које се доживљавају као забавне и природне, као што су интерактивне дискусије и игрице на мобилним телефонима, повећана је свест о утицају туристичких активности на острву.

Видео снимак 6: Острво Берленга - Португал