Skip navigation

2.4. Поређење модела Scrum и Kanban

Модели Scrum и Kanban имају неке заједничке концепте, али су им приступи веома различити. Због тога је потребно знати разлике међу њима. 

 

SCRUM

KANBAN

Учесталост

Редовни спринтови фиксног трајања (тј. 2 недеље)

Континуирани ток

Методологија пуштања у употребу

На крају сваког спринта, ако власник производа одобри

Континуирана испорука или по одлуци тима

Улоге

Власник производа, Scrum Master, развојни тим

Нема утврђених улога. Неки тимови користе помоћ тренера за агилне методологије

Кључна метрика

Брзина

Трајање циклуса

Филозофија промене

Тимови треба да настоје да не врше промене у прогнози спринта док је сам спринт у току. На тај начин се доводи у питање шта може да се научи на основу процена.

До промене може доћи у било ком тренутку

Неки тимови спајају идеале модела Kanban и Scrum у „Scrumban“. Из модела Scrum преузимају спринтове фиксног трајања и улоге, а из модела Kanban преузимају фокусирање на ограничавање количине послова који су истовремено у току и трајање циклуса. Међутим, за тимове који тек почињу са применом агилног оквира, најискреније се препоручује да се одлуче за једну или другу методологију и да се исте одређено време придржавају.

Видео 12: Scrum у односу на Kanban - у чему је разлика?