Skip navigation

2.2.5.4. Радионица 4. „Олуја идеја“ и изналажење креативних решења

„Олуја идеја“ (brainstorming) је техника код које сви учесници могу да дају допринос на основу свог знања. Често се користи као оквир за слободно изношење идеја („braindump“) како би сваки члан тима добио прилику да изнесе своје идеје и решења. Овај поступак помаже да се рашчисте мисли. Ограничења за ову технику не постоје.

Циљеви сесије: Генерисати велики број идеја које тим спонтано изнесе. Искористити пун креативни потенцијал учесника.

Група: више група од по 4 или 6 особа

Трајање: 5-15 мин.

Потребни материјали: самолепљиви папирићи, оловке, зид или бела табла

1. корак. Замолите учеснике да напишту своје идеје на самолепљивом папирићу.

2. корак. Након одређеног времена, један учесник почиње да лепи своје идеје на флипчарт таблу и да их објашњава. Ако већ постоји сличан самолепљиви папирић, нови се лепи поред њега.

3. корак. Док други чланови тима образлажу, стварају се нове идеје, које се записују на нове самолепљиве папириће.

4. корак. Резултат је хаотичан збир идеја, које се касније могу оцењивати.

Ова сесија „олује идеја“ ће омогућити добијање великог броја идеја у кратком року. Идеје потичу из интердисциплинарне перспективе у односу на проблем који представља различите вештине и знања.