Skip navigation

2.1.6. Кључни ресурси

Сегмент кључних ресурса односи се на ресурсе и инфраструктуру потребну за пружање новог сервиса. Ту спадају постојеће личне и професионалне квалификације, алати, опрема, квалификовани запослени, простор, лиценце и права интелектуалне својине (када је потребно), потрошни материјал и финансијска средства.