Skip navigation

2.5. Ваша супер моћ

Сврха задатка: подстицање позитивног размишљања, побољшање самопоштовања и разумевање како личне особине могу да утичу на рад читаве организације.

Трајање: 10 минута  (5 минута за прављење + 5 минута за разматрање)

Ресурси: LEGO коцке, LEGO мини фигуре, везни елементи, столови

Упутства фацилитатора/изазов за прављење:

Први део: од сваког учесника се тражи да направи модел који представља његову „супер моћ“ - вештину или особину која му помаже да превазиђе и професионалне и личне изазове. Када се задатак заврши, учесници показују своје моделе и размењују своје личне приче са другим учесницима.

Резултат: учесници дефинишу своје професионалне, организационе, комуникационе и друге вештине и таленте и описују их другим учесницима у групи.

Други део: од учесника се тражи да размисле о томе како њихова „супер моћ“ може да помогне у решавању проблема описаног у претходном задатку (2.4.). Затим повезују своје појединачне моделе са заједничким моделом помоћу LEGO везних елемената.

Резултат: међусобно повезани LEGO модел показује 1) како сваки запослени може да допринесе решавању конкретног проблема; 2) како личне особине и таленти запослених могу да утичу на читаву организацију.