Skip navigation

2.2. Безбедно место

Сврха задатка: показивање значаја и утицаја личних очекивања; јачање асоцијативног и креативног размишљања; побољшање вештина причања прича

Трајање: 10 минута (5 минута за писање и прављење + 5 минута за разматрање)

Ресурси: 10 LEGO коцки за сваког учесника (сваки учесник може сам да изабере детаље), оловке, самолепљиви блокови, табла

Упутства фацилитатора/изазов за прављење

Први део:

Прво сваки учесник добија самолепљиви папирић и пише на њега било коју реч. Затим сви учесници стављају своје самолепљиве папириће на таблу. Након тога, од сваког учесника се тражи да изабере било којих 10 LEGO коцки и да направи модел о концепту „безбедно место“.

Резултат: Овај наизглед „нелогични“ задатак показује да на перцепцију људи утичу лична очекивања. Нормално је да учесници претпоставе да ће фацилитатор од њих да тражи да направе модел који показује реч написану на самолепљивом папирићу, али то се не дешава. На основу тога, учесници виде да је када су очекивања погрешна, потребан алтернативни приступ решавању проблема.

Други део:

Сваки учесник узима самолепљиви папирић на којем је написана реч и даје га партнеру. Када сви учесници међусобно размене самолепљиве папириће, сваки учесник треба да исприча причу која укључује реч написану на самолепљивом папирићу који је добио.

Резултат: Овај задатак помаже учесницима да укључе асоцијативно и креативно размишљање да би освежили и обновили вештине причања прича. Као резултат, учесници успешно завршавају овај изазов и размењују своје приче међусобно.