Skip navigation

2.2.3.2. Списак захтева за спринт

Списак захтева за спринт је скуп ставки на Списку захтева за производ које су одабране за спринт, заједно с планом за реализацију инкремента производа и остваривање циља спринта. Списак захтева за спринт је прогноза развојног тима о томе које функционалности ће бити обухваћене наредним инкрементом и о раду који ће бити потребан да би се та функционалност реализовала као „Готов“ инкремент.

Списак захтева за спринт приказује сав рад који развојни тим одреди као неопходан за остваривање циља спринта. Да би се обезбедило континуирано унапређивање, Списак садржи најмање једно унапређење са високим степеном приоритета које је одређено на претходном састанку ретроспективе спринта.

Списак захтева за спринт је план који садржи довољно појединости за разумевање промена у напретку у оквиру дневног Scrum-а. Развојни тим модификује Списак захтева за спринт током читавог спринта и он настаје у току самог спринта. До његовог настајања долази док развојни тим ради на остваривању плана и ближе се упознаје с радом који је потребан да би се остварио циљ спринта.

Када се укаже потреба за новим радом, развојни тим га додаје Списку захтева за спринт. По обављању или завршетку рада ажурирају се подаци о процењеном преосталом раду. Ако се сматра да елементи плана нису неопходни, они се бришу. Само развојни тим може да измени свој Списак захтева за спринт у току самог спринта. Списак захтева за спринт представља јасно видљиву слику у реалном времену која приказује рад који развојни тим планира да обави у току спринта и она припада искључиво развојном тиму.

Укупан преостали рад на основу Списка захтева за спринт може се сумирати у било ком тренутку у току спринта. Развојни тим прати укупан преостали рад најмање приликом одржавања сваког дневног Scrum-а, за потребе пројекције вероватноће остваривања циља спринта. Пратећи преостали потребан рад у току спринта, развојни тим може да управља његовим напретком.