Skip navigation

2.2.3. Функције дигиталних отворених беџева

Хики (2012b) наводи четири главне функције за дигиталне отворене беџеве: препознавање учења, процена учења, мотивисање за учење и вредновање учења.

(1) Препознавање учења  - ово је основна функција беџева пошто могу да бележе различите вештине и достигнућа и да пруже детаљну слику о вештинама, искуству, достигнућима и квалитетима лица које учи;

(2) Процена учења - према Хикију (2012a), процена учења је једна од четири основне функције за дигиталне отворене беџеве. Беџеви могу да помогну да се: (1) окрене иновација око нових врста процена; (2) обезбеди процена за лица која уче која је више индивидуално прилагођена и (3) напусте застареле праксе тестирања или праксе тестирања које нису релевантне. Међутим, постоји више опција за оцењивање ради добијања беџа и обезбеђивања да се испуне потребе лица које учи, укључујући и организаторе курса, колеге или сама лица која уче. Готово свака примена дигиталних отворених беџева укључује неку врсту оцењивања: на пример, сумативно, формативно, траснформативно, од стране инструктора, од стране колега, и самопроцена (Hickey 2012a, 2012b);

(3) Мотивисање за учење - много је забринутости и похвала за центре за беџеве у вези са идејом мотивације. Неки аутори верују да беџеви мотивишу студенте због тога што асоцирају на игру. Међутим, постоји забринутост због добро документованих негативних последица спољашњих подстицаја на унутрашњу мотивацију и учешће у слободном избору. Због тога неки аутори сматрају да не треба да користимо беџеве за мотивисање учења. Међутим, Хики (2012b, став 7) наводи да ако користимо беџеве за препознавање и процену учења, они ће вероватно утицати на мотивацију.

(4) Вредновање учења - беџеви имају огроман потенцијал да помогну наставницима, школама и програмима да процене и истраже учење. Сваки беџ има осам делова информација („метаподатке“) који ће бити евидентирани и лако доступни као база података (Virkus, 2019).

Видео снимак 2: Почнимо са дигиталним беџевима!