Skip navigation

2.2.1. Циљеви и улоге дигиталних отворених беџева

Улога беџева као акредитива способности и мостова између неформалног и формалног учења повећава потенцијал отворених беџева за промену процеса подучавања, учења и процене. Један потенцијал за отворене беџеве је додељивање акредитива за алтернативне облике искустава у учењу стеченог изван формалног образовног окружења. Хики (2012a, став 3) одређује три врсте основних циљева за коришћење беџева:

а. показивање шта је неко урадио или шта би могао да уради,

б. мотивисање појединаца да уче или раде, и

в. трансформисање или стварање система за учење.

Гибсон и др. (2016, стр. 16) наводе три основне улоге отворених беџева за подршку процесу учења у вишем образовању:

а. обезбеђивање видљивости и транспарентности за учење, подучавање и процену;

б. откривање садржајних и детаљних аспеката учења који се могу идентификовати свим интересним групама;

в. обезбеђивање новог механизма за признавање вештина, искуства и знања кроз отворени, преносиви и сложивиоквир технологије (Virkus, 2019).

Џозеф (2012) представља шест оквира за испитивање давања дигиталних беџева лицима која уче, да би се објаснило зашто се људи усклађују са беџевима и који су њихови циљеви у коришћењу беџева. Шест оквира су:   

Experience

а. беџеви као алтернативна процена;

б. претварање образовања у игру са беџевима;  

в. беџеви као подршка учењу;

г. беџеви за развој вештина целоживотног учења;

д. беџеви као дигитални медији и покретачи учења, и

ђ. беџеви за демократизацију учења.

Ово су главни разлози за коришћење дигиталних отворених беџева како је наведено у литератури (Virkus, 2019).

Извор за слику: колекција слика Брајана Матерса