Skip navigation

2.2.2.1. Спринт

Срце модела Scrum чини спринт, временски оквир од месец дана или мање у току којег се стварају употребљиви „Готови“ инкременти који се потенцијално могу пустити у употребу. Нови спринт почиње одмах по завршетку претходног.

Спринтови се састоје из планирања спринта, дневног Scrum-а, развојног рада, прегледа спринта и ретроспективе спринта.

У току спринта:

  • не смеју се вршити никакве измене које би могле да угрозе циљ спринта.
  • циљеви квалитета се не смеју смањивати.
  • власник производа и развојни тим могу појаснити и поново договорити обим спринта са стицањем нових знања.

Сваки спринт се може сматрати пројектом са временским оквиром од највише месец дана. Попут пројеката, и спринтови служе да се нешто постигне. Сваки спринт има постављен циљ у смислу онога што је потребно израдити, дизајн и флексибилан план који усмерава израду, рад и побољшање производа које тиме настаје.

Спринт може бити обустављен пре истека временског оквира који је за њега предвиђен. Власник производа је искључиво овлашћен да обустави спринт, мада то може да учини под утицајем заинтересованих страна, развојног тима или Scrum Master-а.

Спринт се обуставља у случају застаревања циља спринта. До тога може да дође ако организација промени правац или услед промена на тржишту или у технологији. Начелно, спринт треба обуставити ако изгуби смисао у датим околностима. Међутим, због чињенице да спринтови кратко трају, њихово отказивање је ретко када сврсисходно.

Ако је спринт отказан, врши се преглед свих комплетираних и „Готових“ ставки на Списку захтева за производ. Ако је део рада потенцијално могуће пустити у употребу, власник производа га најчешће прихвата. Све недовршене ставке на Списку захтева за производ се поновно процењују и враћају на Списак захтева за производ. Рад који је на њима обављен брзо губи вредност и мора се често поново процењивати. Обустављањем спринта се троше ресурси, јер се сви прегрупишу у ново планирање спринта како би започели други спринт. Обустављања спринта су трауматична за Scrum тим и врло ретко се дешавају.