Skip navigation

2.6. Библиотеке и културно наслеђе

Иако имају различите збирке, библиотеке, архиви и музеји имају заједничку мисију, а то је да своје збирке (информације и ресурсе/добра културног наслеђа) учине доступнима за потенцијалне кориснике (јавне и академске заједнице). Наравно, да би ресурси били доступни за кориснике потребно је предузети и друге радње, као што су прикупљање (сакупљање), организовање, очување и промовисање.

Видео снимак 3: Улога библиотека у нашем културном пејзажу: панел дискусија