Skip navigation

2.4.2. Предности и недостаци модела Kanban у односу на Scrum

Предности модела Kanban у односу на Scrum:

 • Крајње флексибилан. Фокусираност на појединачне задатке омогућава брзу промену правца развоја.
 • Обухвата мање процеса него модел Scrum: захваљујући лаком утврђивању приоритетних послова, елиминише се време у коме тим не ради ништа.
 • Може да се користи чак и за веће тимове.
 • Боље је прилагођен тимовима који су оријентисани на услуге/сервисе.
 • Идеалан за фазу одржавања (или ситуације где постоји континуирани ток захтева за променама)
 • Омогућава да се ради на једном задатку. Тим не мора поново да планира активности када клијент промени приоритете.

Недостаци модела Kanban у односу на Scrum:

 • Пошто не постоји планирање спринта, тешко је давати прогнозе у погледу датума пуштања у употребу.
 • Може бити тешко контролисати обим пројекта.
 • Инжењери могу да се сусретну с тешкоћама приликом одређивања приоритетности задатака који пристижу (самодисциплина је од суштинског значаја).
 • Одсуство строго утврђених временских рокова може да доведе до ниже продуктивности.
 • Лако се изгуби крајњи циљ развоја.