Skip navigation

2.1.2. Опис садржаја и смернице

За овај модул потребна су 3 сата учења. Садржи кратак приказ суштине Геокешинга. Такође је објашњено како ће Геокешинг помоћи библиотекарима у промовисању њихових збирки и привлачењу нових посетилаца у библиотеке.

Модул се састоји из следећих делова:

  • Увод
  • Свеобухватно упознавање са Геокешингом
  • Форум за дискусију
  • Сажетак
  • Библиографија/ресурси

Од полазника се очекује да прочитају текст и да разумеју концепт. За више информација могу прочитати препоручене ресурсе. По завршетку овог модула, полазници ће моћи да користе Геокешинг у промовисању својих библиотека и допирању до нових посетилаца.