Skip navigation

2.2.5.5. Радионица 5. Израда приказа ваше идеје (прототип)

Прототип је једноставан експериментални модел предложеног решења који се користи за брзо и јефтино тестирање или потврђивање идеја, претпоставки на којима се заснива дизајн и других аспеката њене концептуализације, како би дизајнери могли да изврше одговарајућа прилагођавања или евентуалне промене правца.

Циљеви сесије: проценити да ли имплементиране идеје задовољавају потребе корисника.

Група: прототип може да изради једна особа или већи тим. Стручњаци и додатни чланови тима могу да помогну у провери да ли је све узето у обзир.

Трајање: 30 мин. – више дана

Потребни материјали: папир, самолепљиви папирићи, оловке. Било који материјал потребан за израду прототипа.

1. корак: Пре приступања изради прототипа, важно је знати које врсте увида желимо да стекнемо. Неопходно је формулисати претпоставке које ће се тестирати и одредити како ће се експеримент спроводити.

2. корак: Интеракција са прототипом ће бити узбудљиво искуство за корисника, а тест ће омогућити стицање нових увида.

3. корак: Утврђивање нивоа резолуције и шта је тачно потребно учинити. Дефинисање различитих прототипова који ће бити израђени. Често је корисно размотрити алтернативе и изабрати једну.

4. корак: Изаберите једну варијанту и према потреби одредите експеримент. Прототипови ниске резолуције се фокусирају на увиде који се односе на потребе, практичност и функционалност и углавном се користе у фази изношења различитих идеја. Прототипови високе резолуције се концентришу на изводљивост и исплативост.

Израда прототипова омогућава комуницирање с крајњим корисницима или заинтересованим странама на начин који открива дубље увиде и садржајнија искуства, као основ за доношење будућих одлука.