Skip navigation

2.3.1. Kanban табле

У раду свих Kanban тимова централно место заузима Kanban табла – алатка која се користи за визуелизацију рада и оптимизацију тока рада унутар тима. Иако су међу неким тимовима популарне физичке табле, виртуелне табле су кључна карактеристика сваке алатке за агилан развој софтвера, захваљујући томе што се могу пратити, лакшој сарадњи и доступности са више локација.

Независно од тога да ли тим користи физичку или дигиталну таблу, њена функција је да обезбеди визуелизацију рада тима, стандардизацију процеса рада и тренутно идентификовање и отклањање свих блокатора и зависних елемената. Основна Kanban табла подразумева процес рада у три корака:

  • активности које треба да буду спроведене,
  • активности које су у току и
  • завршене активности.

Међутим, у зависности од величине, структуре и циљева тима, процес рада се може мапирати тако да задовољава потребе јединственог процеса сваког појединачног тима.

Методологија Kanban се ослања на пуну транспарентност у раду и комуникацију о капацитету у реалном времену, па стога Kanban таблу треба сматрати јединим извором истинитих података о раду тима.