Skip navigation

2.6.6. Сарадња

Сарадња међу библиотекама, архивима и музејима је такође актуелна тема. Њихове колекције се без сумње допуњују и сви они чувају и омогућавају приступ културном наслеђу. Могућности и примери из стварног живота су да уче једни од других (библиотеке и архиви могу да науче од музеја како боље да изложе ресурсе, а музеји могу да науче од библиотека како да обезбеде бољи приступ својим збиркама) и да једни другима позајмљују (Zorich, Waibel & Erway, 2008). Наравно, настојање остваривања сарадње није ограничено само на установе БАМ. На пример, Токић и Токић (2019) наводи да културно наслеђе библиотека може значајно да допринесе развоју туризма. Објекти и сервиси библиотека (зграде библиотека, посебне карактеристике библиотеке, културна добра која поседују, различити културни догађаји, концерти, филмови, изложбе, сервиси) могу да буду занимљиви туристима са различитих аспеката. Дакле, од пресудног је значаја да се успостави успешна сарадња између библиотекара који познају конкурентне ресурсе библиотека и представника локалних власти, туристичких одбора, маркетиншких стручњака и туристичких предузетника.