Skip navigation

5. Тест самопроцене

Питање на која се одговара са тачно или нетачно

Pitanje 1

LSP је радионица у којој учесници одговарају на задатке тако што праве симболичке и метафоричке моделе од LEGO коцки и показују их другим учесницима.

Pitanje 2

Учесници могу да користе само LEGO коцке за задатке.

Pitanje 3

LSP је погодан за анализу и решавање проблема у различитим врстама организација.

Pitanje 4

Број учесника не утиче на планирање и припрему радионице.

Pitanje 5

Фацилитатор помаже учесницима да размишљају и да се изразе кроз прављење LEGO модела у току процеса.

Питање са више понуђених одговора

Pitanje

Која од следећих није основна фаза LSP сесије?

Answers

Изазов 

Прављење

Размена

Посматрање

Повратна информација

Pitanje

Који је задатак за загревање?

Answers

Шест шешира за размишљање

Ваша супер моћ

Опис проблема

Направите патку

Направите кулу

Безбедно место

Повратна информација

Pitanje

Шта учесници морају да формулишу пре почетка радионице?

Answers

Циљ

Причу

Проблем

Могући исход

Повратна информација

Питање са више понуђених одговора

Pitanje

Које од следећих теорија се уклапају у значај игре као начина учења према LSP? Означите све тачне одговоре.

Answers

Бихејвиоризам

Експлоративно причање прича

Конструкционизам

Когнитивизам

Повезаност руке и ума

Маштање

Повратна информација

Pitanje

Која од следећих начела су укључена у Бонтон LSP? Означите све тачне одговоре.

Answers

Одговор је у систему

Свако мора да поставља питања

Свако мора да изрази своје мисли

Не постоји ЈЕДАН тачан одговор

Одговори се не могу поновити

Повратна информација