Skip navigation

2.2.6. Мане и изазови коришћења отворених беџева

Постоје и мишљења која подржавају употребу дигиталних отворених беџева у образовању и мишљења која га критикују. Неколико аутора изражава забринутост у вези са мотивацијом за добијање беџева. Основни аргумент је да ће се лица која уче усредсредити на прикупљање беџева (спољна мотивација) уместо на процес учења (унутрашња мотивација). Постоји и страх да беџеви носе ризик од претварања учења у игру или увођења превише структуре и хијерархије у учење што није својствено неформалном учењу.

Неки аутори изражавају забринутост колико значајни беџеви могу да постану ако свака организација сме да их даје из било ког разлога, а квалитет и статус се неизбежно разликују од беџа до беџа, док многи беџеви можда нису добро конципирани са становништва упутства за конципирање и не воде ка ефикасном учењу.

Неки аутори сматрају да беџеви можда нису поуздани за потенцијалне послодавце као акредитиви на папиру од признатих високошколских установа. Халаваис (2012) само закључује да ако се беџеви лоше примењују, биће лоши, а ако се добро користе могу да доведу до вршњачког учења и аутентичног оцењивања (Virkus, 2019).