Skip navigation

2.7. Дигиталне библиотеке и културнo наслеђе

Докази показују да је данас покретање дигиталне библиотеке најчешћа пракса за очување културног наслеђа у установама које се баве културним наслеђем, посебно у библиотекама. Коришћење културног садржаја у дигиталним библиотекама се од краја деведесетих година прошлог века повећава експоненцијално. Разлог за то је углавном промена околности, као што су промене настале кроз истраживање, развој и иновације у индустрији ИКТ (Poole, 2010). Развијени су многи нови алати и технике да се омогући дигитализација, заштита, промовисање и приступ информацијама културног наслеђа.