Skip navigation

2.1. Култура и културно наслеђе (материјално)

Култура је скуп веровања, обичаја, уметности, језика и вредности једног народа. Свако друштво има културу која уопштено ствара слично понашање и начин размишљања код људи који живе у том друштву. Културно наслеђе је, дакле, начин живота људи (понашања, идеје, дела и рукотворине) који се преноси са једне генерације на другу (Ekwelem, Okafor & Ukwoma, 2011 ).

Као главна карактеристика културног наслеђа наводи се „изузетна универзална вредност са становишта историје, уметности или науке“. UNESCO је следећу баштину сматрао културним наслеђем када је 1972. године организована конвенција за заштиту светског културног и природног наслеђа: споменике, архитектонске радове, скулптуре, слике, натписе, пећинске насеобине, локације (које је направио човек, природне или археолошке) (UNESCO, 1972).

Видео снимак 1: Увод у културно наслеђе