Skip navigation

5. Тест самопроцене

Питања на која се одговара са „тачно“ или „нетачно“

Pitanje 1

Платно пословног модела је алат за креирање и анализу пословних модела.

Pitanje 2

Платно пословног модела помаже у сагледавању односа међу деловима модела, идентификовању претпоставки и ризика, изналажењу начина за додавање вредности и примени стратегија за генерисање идеја.

Pitanje 3

Дизајнерско размишљање је итеративан процес. Тачно или нетачно?

Pitanje 4

Приликом дефинисања проблема, ваша изјава о проблему треба да садржи решење.

Питања са понуђеним избором

Pitanje

Шта од наведеног не спада у сегменте Платна пословног модела?

Answers

Представљање вредности

Кључни ресурси

Трошковна структура

Анализа ризика

Односи са клијентима

Повратна информација

Pitanje

У којим сегментима Платна се сагледава однос између користи и трошкова?

Answers

Сегмент клијената

Канали дистрибуције

Токови прихода

Кључне активности

Кључни партнери

Повратна информација

Pitanje

У ком сегменту Платна су наведене главне активности које је потребно обавити ради пружања новог сервиса/услуге?

Answers

Сегмент клијената

Канали дистрибуције

Токови прихода

Кључне активности

Кључни партнери

Повратна информација

Pitanje

Дизајнерско размишљање је?

Answers

Размишљање о дизајну

Захтевање од корисника да решавају проблеме

Осмишљавање начина на који људи размишљају

Дефинисање, утврђивање и решавање проблема из перспективе корисника

Повратна информација

Pitanje

Који кораци чине процес дизајнерског размишљања?

Answers

Разумевање =>Цртање =>Генерисање идеја=>Креирање =>Тестирање

Емпатија =>Дизајнирање =>Имплементација =>Производња =>Тестирање

Емпатија =>Дефинисање =>Генерисање идеја=>Израда прототипа =>Тестирање

Разумевање =>Дефинисање =>Генерисање идеја=>Производња =>Проба

Повратна информација

Pitanje

У којој фази бисте обавили разговоре са људима ради упознавања са њиховим ставовима?

Answers

Израда прототипа

Дефинисање

Генерисање идеја

Емпатија

Повратна информација

Pitanje

У којој фази бисте генерисали идеје путем „олује идеја“ на основу ваших запажања?

Answers

Израда прототипа

Дефинисање

Генерисање идеја

Емпатија

Повратна информација

Pitanje

У којој фази бисте направили модел вашег решења?

Answers

Израда прототипа

Дефинисање

Генерисање идеја

Тестирање

Повратна информација

Pitanje

У којој фази бисте написали изјаву о проблему фокусирану на конкретну потребу или циљ?

Answers

Израда прототипа

Дефинисање

Генерисање идеја

Емпатија

Повратна информација

Pitanje

У којој фази бисте замолили кориснике да сами испробају ваша решења?

Answers

Израда прототипа

Дефинисање

Генерисање идеја

Тестирање

Повратна информација